Bố qua đời, con trai giúp mẹ kế lên đỉnh sung sướng