Đang nghe điện thoại thì anh chồng về đòi được chịch