Lần đầu ra mắt đã bị mẹ kế gạ thổi kèn phê vãi chưởng