Để được chọn làm người mẫu các cô gái phải liếm lồn cho nhau