Mất đời trai khi chung phòng với sếp nữ chân dài trong chuyến công tác