Phim cấp 3 Hồng Kong, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc hay